Warning: Creating default object from empty value in /home/kulturad/domains/kulturadialogu.pl/public_html/wp-content/themes/artmag/framework/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
LUDZIE – FUNDACJA KULTURY DIALOGU

LUDZIE

Marta Lewandowska

prezeska i współzałożycielka fundacji

Pochodzi z podwarszawskiego Raszyna. Od czasu studiów (filozofia na Uniwersytecie Warszawskim) mieszkanka Warszawy. Ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi w Collegium Civitas oraz Szkołę Trenerów Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych. Absolwentka Ogniska Teatralnego oraz Studium Dramatycznego Haliny i Jana Machulskich przy Teatrze Ochoty.

Od 2002 roku związana ze Stowarzyszeniem OPTA, w latach 2006-2010 jako członkini zarządu i prezeska tej organizacji. Przewodnicząca Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Śródmieście w latach 2008 – 20015. Członkini Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II,  III i IVkadencji. Członkini Zespołu Sterującego Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do 2020r.. Współprzewodnicząca BKDS ds. równego traktowania. Współzałożycielka sąsiedzkiego Stowarzyszenia MOKO oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Pniewy.

Prowadzi w całej Polsce szkolenia, warsztaty, seminaria dotyczące partnerskiej współpracy międzysektorowej, aktywizacji społeczności lokalnych, tworzenia i profesjonalizacji organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej, aktywnej integracji społecznej, rynku pracy i inne.

Uwielbia jednoślady (rower i motocykl) oraz czteronogi (psy i konie głównie), nade wszystko jednak ludzi i pracę z nimi. Nie traci wiary w możliwość dokonywania zmian społecznych i społeczeństwo obywatelskie.

DLACZEGO FKD?

„Często spotykam ludzi pełnych zaangażowania, dobrych pomysłów, szczerych intencji, którzy spalają i rozbijają się w kulturze monologu i agresji, jaka dominuje w przestrzeni publicznej. Szczególnie boli mnie, kiedy dotyczy to tych sfer i obszarów, w których zasięgu jest dokonywanie istotnych zmian społecznych. Wierzę, ze jakość życia będzie zależała od tego, czy nauczymy się, czy zdołamy budować relacje oparte na dialogu.”

Lena Rogowska-Lewandowska

wiceprezeska fundacji

Pochodzi z Białegostoku, od ponad 20 lat mieszka w Warszawie. Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydziału Filozofii UW, Gender Studies IBL PAN, Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego oraz Zaawansowanej Szkoły Facylitacji Społecznej.
Certyfikowana trenerka pierwszego stopnia STOP. Trenerka równościowa, facylitatorka, animatorka kultury.

Prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne, komunikacji (w tym komunikacji międzykulturowej), facylitacji, wystąpień publicznych, storytellingu i inne.
Pracuje przede wszystkim z urzędnikczkami/ami, nauczycielkami/ami, dziennikarkami/rzami ogólnopolskich mediów, studentkami/ami (SWPS, UW).

Od 2016 roku współtworzy projekt „Warszawa włącza” – warsztaty antydyskryminacyjne dla urzędniczek i urzędników m.st. Warszawy.
Współpracuje z instytucjami (biblioteki, domy kultury, szkoły, urzędy) ucząc prowadzenia działań włączających, wielokulturowych i integrujących lokalne środowiska.

Autorka innowacyjnych materiałów edukacyjnych, scenariuszy i publikacji z zakresu komunikacji, przeciwdziałania dyskryminacji i działania na rzecz zmiany społecznej.

Pomysłodawczyni działań z obszaru sztuk społecznych. Angażuje w nie grupy ludzi w małych i dużych miejscowościach, szkołach, ośrodkach dla cudzoziemców, zakładach poprawczych, szpitalach. Używa narzędzi facylitacyjnych i perfomatywnych (storytelling, spoken word, video, muzyka, teatr). Swoje projekty realizuje w kraju i za granicą.

Laureatka nagród m. st. Warszawy za najlepszy projekt edukacji kulturalnej, stypendystka m. st. Warszawy. W 2014 roku uhonorowana dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

RADA FUNDACJI

Katarzyna Bryczkowska

Karolina Cyran-Juraszek

Michał Mach

prof. Bolesław Rok

dr Izabela Rybka