Warning: Creating default object from empty value in /home/kulturad/domains/kulturadialogu.pl/public_html/wp-content/themes/artmag/framework/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej – FUNDACJA KULTURY DIALOGU

Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej

Dialog to podstawa dla rozwoju lokalnych społeczności. O roli dialogu mówią aktywni Polacy: Maciej Witucki, Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Prezes WorkService SA, prof. Jerzy Bralczyk, językoznawca, Uniwersytet Warszawski, s. Małgorzata Chmielewska, przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”, Marta Lewandowska, działaczka obywatelska, Wiceprezeska Fundacji „Pole Dialogu” oraz Izabela Bochińska, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie.