Warning: Creating default object from empty value in /home/kulturad/domains/kulturadialogu.pl/public_html/wp-content/themes/artmag/framework/admin/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoje prawa i szanuje prawa innych – FUNDACJA KULTURY DIALOGU
READING

Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoj...

Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoje prawa i szanuje prawa innych

W ramach projektu chcemy wzmocnić, podnieść kompetencję, wiedzę i świadomość osób starszych, dziennikarzy i dziennikarek senioralnych, mediów lokalnych oraz osób z otoczenia osób starszych na temat Karty Praw Podstawowych i wartości obowiązujących w Unii Europejskiej. W sposób szczególny będziemy zwracać uwagę na prawa osób starszych oraz zagadnienia dotyczące dyskryminacji.

Przeprowadzimy warsztaty i wykłady stacjonarne, a także szkolenia i wykłady online, doradztwo i mentoring dla dziennikarzy i dziennikarek z 10 oddziałów Radia SoVo z zakresu dyskryminacji na tle wieku, sposobów zrozumienia mechanizmów dyskryminacji oraz sposobów jej przeciwdziałania.

W ramach projektu powstanie 20 podcastów i materiałów wideo dotyczących tematyki poszanowania praw osób starszych oraz niedyskryminowania.

Beneficjenci projektu będą pochodzić z 10 lokalizacji: Olsztyna, Gniewu, Bytomia, Kłobucka, Łodzi, Sanoka, Krosna, Nysy, Świdnicy oraz Adamowa.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ decydujący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Okres realizacji: 30.11.2023 r. do 31.12.2024 r.

Budżet: 59 999,77 EUR

Źródło finansowania: Building Bridges – Civic Capital in Local Communieties ze środków Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027

Projekt partnerski: Fundacja Pro Cultura i Fundacja Kultury Dialogu