Projektantki

Projektantki to kameralny kurs projektowania graficznego prowadzony we współpracy ze Studiem Graficznym Temperówka. W kursie wzięło udział pięć kobiet z podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych. Pod okiem Justyny Kosińskiej i Marii Bukowskiej z Temperówki zaprojektowały grafiki ilustrujące różne tematy związane z równością i różnorodnością.

Można je nabyć za niewielka opłatą. Dochód ze sprzedaży grafik przeznaczony zostanie na działania statutowe Fundacji Kultury Dialogu.

W tytule przelewu podaj nazwę kompletu.
Przelewu należy dokonać na konto Fundacji:
48 2130 0004 2001 0700 3700 0001

Komplet 1 - 15 zł

aktywna cyfrowo, komunikatywna cyfrowo, spostrzegawcza cyfrowo, sprawny cyfrowo, zorientowana cyfrowo

Komplet 2 - 15 zł

dyskryminacja, tożsamość

Komplet 3 - 15 zł

różnorodność

Ule - 5 zł

Inna - 5 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu “wESpół wspieramy ekonomię społeczną”
finansowanego przez UBS i koordynowanego przez BORIS w partnerstwie z MCPS.