LUDZIE

Marta Lewandowska

prezeska i współzałożycielka fundacji

Pochodzi z podwarszawskiego Raszyna. Od czasu studiów (filozofia na Uniwersytecie Warszawskim) mieszkanka Warszawy. Ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi w Collegium Civitas oraz Szkołę Trenerów Warsztatu Umiejętności Psychospołecznych. Absolwentka Ogniska Teatralnego oraz Studium Dramatycznego Haliny i Jana Machulskich przy Teatrze Ochoty.

Od 2002 roku związana ze Stowarzyszeniem OPTA, w latach 2006-2010 jako członkini zarządu i prezeska tej organizacji. Przewodnicząca Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Śródmieście w latach 2008 – 20015. Członkini Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II,  III i IVkadencji. Członkini Zespołu Sterującego Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do 2020r.. Współprzewodnicząca BKDS ds. równego traktowania. Współzałożycielka sąsiedzkiego Stowarzyszenia MOKO oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Pniewy.

Prowadzi w całej Polsce szkolenia, warsztaty, seminaria dotyczące partnerskiej współpracy międzysektorowej, aktywizacji społeczności lokalnych, tworzenia i profesjonalizacji organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej, aktywnej integracji społecznej, rynku pracy i inne.

Uwielbia jednoślady (rower i motocykl) oraz czteronogi (psy i konie głównie), nade wszystko jednak ludzi i pracę z nimi. Nie traci wiary w możliwość dokonywania zmian społecznych i społeczeństwo obywatelskie.

DLACZEGO FKD?

„Często spotykam ludzi pełnych zaangażowania, dobrych pomysłów, szczerych intencji, którzy spalają i rozbijają się w kulturze monologu i agresji, jaka dominuje w przestrzeni publicznej. Szczególnie boli mnie, kiedy dotyczy to tych sfer i obszarów, w których zasięgu jest dokonywanie istotnych zmian społecznych. Wierzę, ze jakość życia będzie zależała od tego, czy nauczymy się, czy zdołamy budować relacje oparte na dialogu.”

telefon: +48 508 332 838

email: marta@kulturadialogu.pl

Katarzyna Bryczkowska

wiceprezeska i współzałożycielka fundacji

Pochodzi z Warszawy, dla której z wielką chęcią współrealizuje projekty w Fundacji. Certyfikowana trenerka programu Rady Europy i z zakresu Dobrych Rządów dla Liderów i Liderek samorządowych autorstwa J. Jacksona. Trenerka, dyplomowana coachka, doradczyni w obszarze zarządzania poprzez wartości i budowania kultury wewnątrzorganizacyjnej. Andragożka, absolwentka studiów podyplomowych CSR – Strategia Odpowiedzialnego Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Specjalizuje się w warsztatach z autentycznej asertywności, komunikacji interpersonalnej w zespołach, świadomego budowania, motywowania, zarządzania zespołem, działań antymobbingowych oraz antydyskryminacyjnych w pracy i sferze publicznej.

Prowadzi kluczowe zajęcia na Podyplomowych Studiach Coachingu Menedżerskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz zajęcia z Innowacji Społecznych na Podyplomowych Studiach CSR – strategia odpowiedzialnego biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego.

Jako jedna z dwóch osób w Polsce prowadzi szkolenia w Akademii Przywództwa wg programu Rady Europy, w którym biorą udział polscy prezydenci, burmistrzowie i wójtowie. Kształci również trenerów – współtworzyła i kierowała merytorycznie wszystkimi edycjami Szkoły Trenerów FRDL.

Od 12 lat prowadzi także działalność szkoleniowo-doradczą, gdzie wdraża i propaguje ideę Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego. Niegdyś Finalistka Bizneswoman Roku 2008 w Konkursie „Sukces Pisany Szminką“.

Prywatnie miłośniczka spontanicznych podróży, wszystkich zwierząt, lasów i ogrodów świata. W siedzibie FKD prowadzi dziki ogród, w którym urządza co jakiś czas dzikie spotkania dla przyjaciół.

DLACZEGO FKD?

„Mam wrażenie, że sytuacja w Polsce i na świecie jest poważna. To jest moment typu: wszystkie ręce na pokład. Jeśli nie zaczniemy ze sobą rozmawiać w kulturze dialogu, to może się okazać, że zniszczenie tego świata pójdzie tak daleko, że będzie za późno i będziemy musieli ratować swoje życie z powodu np. zanieczyszczeń. I prawdopodobnie będziemy sobie wtedy skakać do gardeł. Budujmy Kulturę Dialogu.”

telefon: +48 608 48 68 64

email: kasia@kulturadialogu.pl

RADA FUNDACJI

Sylwia Chutnik

Karolina Cyran-Juraszek

Michał Mach

prof. Bolesław Rok

dr Izabela Rybka